Chính sách Đặt Cọc, Đổi và Trả Sản Phẩm của Nệm Vạn Thành

1. Quy định Đặt Cọc:

Sản Phẩm (SP) Thời Gian Giao Hàng Tỷ Lệ Đặt Cọc
Kích thước tiêu chuẩn Trong vòng 30 ngày kể từ ngày lên đơn Tối thiểu 10%
Kích thước tiêu chuẩn Trên 30 ngày kể từ ngày lên đơn Tối thiểu 50%
Kích thước không tiêu chuẩn Bất kỳ thời gian nào 100%

2. Quy định Đổi Hàng Nệm Vạn Thành:

Sản Phẩm (SP) Thời Gian Bất Kỳ Chưa/Đã Sử Dụng
Kích thước tiêu chuẩn Từ 16-120 Ngày Đổi Miễn Phí
Kích thước không tiêu chuẩn Bất kỳ thời gian nào Không Đổi Hàng

3. Quy định Đổi Hàng Phụ Kiện Nệm Vạn Thành:

Sản Phẩm (SP) Thời Gian Chưa Sử Dụng
Kích thước tiêu chuẩn Trong 3 ngày Đổi Miễn Phí
Kích thước không tiêu chuẩn Bất kỳ thời gian nào Không Đổi Hàng

4. Quy định Trả Hàng Nệm Vạn Thành và Phụ Kiện:

Sản Phẩm (SP) Thời Gian Hàng Đã Qua Sử Dụng Hàng Còn Nguyên Đai Nguyên Kiện
Kích thước tiêu chuẩn Bất kỳ thời gian nào Không Trả Hàng Thu Phí Vận Chuyển/Nệm
Kích thước không tiêu chuẩn Bất kỳ thời gian nào Không Trả Hàng Không Trả Hàng

Lưu Ý:

  • Áp dụng đổi hàng trong 30 ngày đối với những dòng nệm nhất định.
  • Chỉ đổi hàng một lần và đối với sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn.
  • Khách hàng giữ lại phiếu bảo hành trong quá trình trải nghiệm sản phẩm.
  • Không đổi sang kích thước khác trong cùng một dòng nệm.
  • Không đổi/trả hàng cho hàng xả/hàng ngừng kinh doanh.
  • Voucher hạng thẻ sẽ áp dụng theo chương trình khách hàng thân thiết hoặc theo chương trình hiện tại.